Οροι Χρησης

Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών καθώς και των λοιπών υπηρεσιών που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο (site) www.zaxoshome.gr, το οποίο διαχειρίζεται από την εταιρεία ΖΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ, ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε αυτήν ή στο εκάστοτε δικαιούχο τους, ενώ προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Διατίθενται δε στους επισκέπτες του, για καθαρά προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η διανομή, η διάδοση και γενικότερα η χρήση των πληροφοριών του δικτυακού τόπου www.zaxoshome.gr από τους επισκέπτες-χρήστες του για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από την προσωπική χρήση.
Η χρήση των πληροφοριών και των λοιπών υπηρεσιών και στοιχείων που περιέχονται στο δικτυακό αυτό τόπο, με σκοπό εμπορικό, επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια της εταιρείας ή του ανάλογου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εταιρεία ΖΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ εμφανίζει στον δικτυακό τόπο της πέρα όλων των άλλων, πληροφορίες και στοιχεία που προμηθεύεται από συνεργάτες καθώς και από την επικαιρότητα του σκοπού τον οποίο αντιπροσωπεύει. Φροντίδα της λοιπόν είναι να είναι ακριβή και αληθή. Όμως δεν φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα και εγκυρότητα αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που πιθανόν να δηλώσετε σε κάποιες σελίδες του δικτυακού μας τόπου (όνομα, διεύθυνση, e-mail κ.τ.λ.) καταγράφονται σε αρχείο και επεξεργάζονται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Χρησιμοποιούνται δε, με σκοπό τη σωστή αποστολή προϊόντων, την επικοινωνία με το χρήστη/πελάτη και την αποστολή ενημερωτικού υλικού.
Τα μέλη έχουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου όπως και των κανόνων περί ηθικής τάξης. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής είναι απαραίτητη για την αποδοχή ενός μέλους.

Η εταιρεία ΖΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ έχει το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω.
Εμπορικά ονόματα και πάσης και πάσης φύσεως διακριτικά γνωρίσματα (σήματα, εικόνες, λογότυπα κ.τ.λ.) που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ΖΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ή οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προστατεύονται από την νομοθεσία για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η χρησιμοποίηση τους στο δικτυακό τόπο με κανέναν τρόπο δεν αποτελεί ή μπορεί να ερμηνευτεί ως εκχώρηση τους ή παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης τους, με οποιαδήποτε μορφή.

Ο δικτυακός τόπος www.zaxoshome.gr, ίσως παραπέμπει το χρήστη σε άλλους δικτυακούς τόπους (sites), για την πληροφόρηση των επισκεπτών σε θέματα που αφορούν τα λευκά είδη. Η περιήγηση σας σε αυτούς τους ιστότοπους, γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη, η δε εταιρεία ΖΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτά τα site.

Η εταιρεία ΖΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και στους ανώτερους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.
Με τη χρησιμοποίηση του δικτυακού τόπου www.zaxoshome.gr της εταιρείας ΖΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ, αποδέχεστε τους ανώτερους όρους, ρητά και ανεπιφύλακτα.

Συνεργασίες

X